V experimentu obě pozorování, a proto i obě skutečnosti, které reprezentují, jsou v současné chvíli pravdivé.
Zavří­t reklamu