To, co zdálky vypadá jako kopec, je ve skutečnosti pyramida.
Zavří­t reklamu