V roce 1998 byla objevena zrychlená expanze vesmíru.
Zavří­t reklamu