Somme po válce ukazoval, jak skákal ze stromu na strom
Zavří­t reklamu