Pozůstatky starořímského města Nicopolis ad Istrum.
Zavří­t reklamu