Schéma ukazuje, jak budou infračervené kamery pracovat.
Zavří­t reklamu