V 17. století se pro Siřem, která se zcela poněmčila, začalo používat německého názvu Zürau.
Zavří­t reklamu