Ženy se ve starověké Krétě těšily vysokému postavení a úctě.
Zavří­t reklamu