Jak mohl něco takového zformovat unikající metan?
Zavří­t reklamu