"Svobodu cestování místo masového exodu", požadovali němečtí demonstranti.
Zavří­t reklamu