Bortolaniho ostatky byly za přítomnosti kněze a místních autorit uloženy do boxu pro pozdější pohřeb
Zavří­t reklamu