Oliver Sipple (vlevo) při onom zásahu, kterým znešknodnil útočnici
Zavří­t reklamu