Poslední vytěžené klády z rašelinného lesa v Indragiri Hulu, Sumatra, Indonésie. Odlesňování zde probíhá pro plantáže palem olejových. Zdroj: Wikimedia Commons, Aidenvironment, CC BY-SA 2.0
Zavří­t reklamu