V roce 1946 byla včleněna do vojenského pásma Císařský les, což znamenalo její likvidaci.
Zavří­t reklamu