Rovná byla původně obývána německými obyvateli. Ti byli po válce odsunuti.
Zavří­t reklamu