Tisíc let staré zdivo vyšehradského kostela. Pohled na základy severní apsidy, které byly později porušeny stavbou Starého děkanství. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha
Zavří­t reklamu