Základy vyšehradského kostela byly překryty hřbitovem používaným v 11. až 14. století. Pohled na jeden z dětských hrobů. Autor L. Varadzin, ARÚ Praha
Zavří­t reklamu