Celia ráda tančí. Jejím oblíbeným baletem je Čajkovského Labutí jezero.
Zavří­t reklamu