Sigmund Freud rozlišoval dvojí význam pojmu narcismus: primární narcismus jako normální stádium dětského vývoje a sekundární narcismus, kdy jde o vážnou poruchu osobnosti, často způsobenou vnitřními pochybnostmi o sobě, které pak pacient kompenzuje přehnaně sebevědomým a arogantním vystupováním, přehnanými nároky a touhou po veřejném úspěchu a moci. Zdroj: Wikimedia Commons
Zavří­t reklamu