Podle drahého materiálu historikové soudili, že patřily někomu z vyšší společnosti.
Zavří­t reklamu