Osídlení v Tell Jisr vzniklo neolitu a trvalo do doby bronzové. Archeologové zde našli nástroje z pazourku včetně seker, sekáčů a škrabek, a rovněž mnoho keramických nádob.
Zavří­t reklamu