80 koster bylo pohřbených v řadě vedle sebe ve dvou a půl metrů hlubokém masovém hrobě.
Zavří­t reklamu