I takto byl strom, který požírá lidi, znázorňován.
Zavří­t reklamu