Nastoupené jednotky na Letné 6. 5.1951.
Zavří­t reklamu