Bouda byla v provozu až do roku 1965, kdy kvůli neopatrnému zacházení řemeslníků s benzínovou lampou vyhořela.
Zavří­t reklamu