Hedy Lamarr způobila první erotický skandál v dějinách filmu.
Zavří­t reklamu