Lebka Homo heidelbergensis (Člověka heidelberského) nalezená v propasti Sima de los Huesos. Zdroj: Wikimedia Commons, AnemoneProjectors, CC BY-SA 2.0
Zavří­t reklamu