Vražedné tažení nepřežilo šest kojenců. Zdroj: Les Faits-Divers Illustrés
Zavří­t reklamu