Během terénního výzkumu bylo odkryto 22 hrobových situací datovaných do mladohradištního období (11. století) – 7 dětí a 15 dospělých.
Zavří­t reklamu