V červenci 2015 proběhl ve spolupráci s Pavlem Fojtíkem z prostějovského pracoviště Ústavu archeologické a památkové péče v Brně záchranný archeologicko-antropologický výzkum na ploše budoucích výrobních hal na okraji obce Olšany u Prostějova.
Zavří­t reklamu