David a Goliáš na stropu Sixtinské kaple, autor Michelangelo. Zdroj: Wikimedia Commons
Zavří­t reklamu