Námluvy Goerge Archibalda v roce 1979
Zavří­t reklamu