Monument sestává ze 30 bílých ledniček uspořádaných v pravidelném kruhu.
Zavří­t reklamu