Kdyby Římané nedobyly Egypt, svět by dnes možná vypadal jinak.
Zavří­t reklamu