Částečky sopečného popela se dostávají do vrchních vrstev atmosféry, kde se spolupodílí společně se sopečnými plyny na vzniku aerosolu.
Zavří­t reklamu