Pohled na místo, kde došlo k objevu člunu (© Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK, L. Jirásková)
Zavří­t reklamu