Pohled na pyramidové pole při Abúsíru (© Archiv Českého egyptologického ústavu FF UK, M. Frouz)
Zavří­t reklamu