Jsou to menhiry nebo zbytky podpěrných sloupů klenby původního (dnes již zaniklého) kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě?
Zavří­t reklamu