Znamená, že korona je oslabená a částice unikají do vesmíru
Zavří­t reklamu