Skládka odpadu v detailu. Foto: : Guy Bar-Oz.
Zavří­t reklamu