6. července 1893: Princ Jiří (budoucí král Jiří V.) si v kapli Svatojakubského paláce bere za ženu svou druhou sestřenici Marii z Tecku, se kterou se zprvu zasnoubil jeho zesnulý starší bratr Albert. Říkalo se, že princ Jiří náhodou spatřil svoji nevěstu před obřadem, což pověrčiví lidé považovali za špatné znamení. Nicméně jejich manželství bylo velmi šťastné a trvalo až do královy smrti v roce 1936. Jiří V. svou ženu velmi miloval, v době své nepřítomnosti v Anglii jí psal dlouhé dopisy, velmi láskyplné a romantické; nikdy neměl milenku.
Zavří­t reklamu