Opět varianta se signální trubicí. Bylo možné udeřit hlavou do páčky dole a nahoře se rozezněl zvonek nebo se zvedla červená signální vlaječka. Vzduch byl dovnitř přiváděn tou samou trubicí.
Zavří­t reklamu