Vědecký tým při průzkumu kamenných ruin.
Zavří­t reklamu