Socha Klementa Gottwalda byla v roce 1978 odpálena.
Zavří­t reklamu