U sochy Klementa Gottwalda na náměstí VŘSR v Příbrami se za normalizace konaly nejrůznější shromáždění a oslavné akce.
Zavří­t reklamu