Legitimace bohnického sportovního klubu osady Karem je vzácným dokladem o soukromém životě Arnošta Hrada a jeho příslušnosti k trampskému hnutí. Zdroj: vhu.cz
Zavří­t reklamu