Měření na školním dvoře. Washington, cca 1899.
Zavří­t reklamu