válkaČeskoslovenskoobjevy

František Kahuda: Objevem záhadné částice předběhl o 40 let i odborníky v NASA

František Kahuda: Objevem záhadné částice předběhl o 40 let i odborníky v NASA
Zdroj: aldebaran.cz

Když František Kahuda 12. února 1987 zemřel, nikdo z představitelů československého státu ani vědy na něj oficiálně nevzpomněl. Byl přitom ministrem školství a kultury ve třech komunistických vládách a dlouholetým předsedou Jednoty československých matematiků a fyziků. Kahuda sice zůstal komunistou a marxistou až do své smrti, ale soudruhům se nelíbilo, že držel ochrannou ruku nad všelijakými proutkaři a senzibily a snažil se jejich mimosmyslové vnímání a působení objektivně, vědecky zkoumat a měřit. Při tomto svém bádání dospěl k objevu částic zvaných mentiony, které považoval za nositele lidského myšlení. Většina současníků význam tohoto objevu nedocenila a až teprve nedávné výzkumy pomocí špičkových technologií daly jeho teoriím za pravdu. Bolševický čaroděj, jak se Kahudovi v Čechách posměšně přezdívalo, předběhl zahraniční výzkumníky v CERNu i NASA o více než 40 let! Uznání se ovšem nedočkal.

Yvonne Pokorná 11. února 2017

Jak je možné, že se z trojnásobného ministra školství stal zneuznaný vědec? Vše začalo právě odchodem z ministerstva v roce 1967. Tehdy šestapadesátiletý František Kahuda mohl dožít důchodu v některém z úřadů, jenže se rozhodl prorazit na poli vědy. Na Pedagogické fakultě UK v Praze, kam tehdy přešel, začal zkoumat Mentální zrání mládeže, jak zněl výzkumný úkol. Tedy zjistit, proč to každému myslí jinak. Vycházel z toho, že rychlost myšlení je měřitelná. Postupně dospěl k hypotéze, že mentální činnost je “nesena” energií, kterou označil jako mentální. Podobně jako elektrická, světelná a další energie má podobu kvant, které nazval mentiony. Jde o částice, které se mají šířit nadsvětelnou rychlostí a lze s jejich pomocí vysvětlit i paranormální jevy, jako třeba telepatii, psychokinezi nebo jasnovidnost.

František Kahuda (uprostřed) a Vasiľ Biľak v rozhovoru s pracovníky slovenského filmu. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/23. 2. 1959

František Kahuda (uprostřed) a Vasiľ Biľak v rozhovoru s pracovníky slovenského filmu. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/23. 2. 1959

V roce 1973 Kahuda přednesl svoji hypotézu na Světovém kongresu psychotroniků v Praze a vzbudil velký ohlas. Jeho teorii ocenil jako objevnou mezi jinými i americký fyzik z NASA. Ten tehdy zdůraznil, že pokud fyzika nezačne brát v úvahu tyto jevy a vliv působení člověka na fyzikální jevy vůbec, neposune se dál. Kahudu jeho slova povzbudila k dalšímu rozpracování a hlavně potvrzení své teorie. Začal hledat cestu k experimentům, kterými by se dala existence mentální energie měřit. Navázal spolupráci s různými proutkaři a senzibily, které soustřeďoval pod střechou Psychoenergetické laboratoře, kterou založil na Fakultě chemického inženýrství VŠCHT v Praze.

Anténový zesilovač RUKA

Anténový zesilovač RUKA

Ke svým pokusům používal pomůcky, které nám ve srovnání s dnešními supermoderními přístroji mohou připadat primitivní, až komické. Stačil mu kus drátu, pár špuntů od vína a kus konopného špagátu – a vynalezl anténový zesilovač RUKA. Pověstným byl jeho Crookesův “mlýnek”, tedy čtyřkřídlá vrtule ve zředěném vzduchu, uváděná v pohyb tepelnou energii žárovky. Během experimentu pokusná osoba – senzibil – zastavovala pohyb vrtulek silou myšlenky či jiného působení mentálního působení. S tímto radiometrem provedl téměř 1700 pokusů, včetně úspěšného zastavení mlýnku na vzdálenost Praha – Košice v určenou dobu.

Nezůstalo však jen u experimentů. Kahuda se snažil s houževnatostí sobě vlastní dostat svoji teorii i do praxe. Usiloval o prosazení spolupráce zdravotnických zařízení s léčiteli zejména poté, co i oponenti konstatovali sedmdesátiprocentní úspěšnost mentální diagnostiky. Se svým týmem senzibilů významně vypomáhal například těžebnímu průmyslu, čímž tehdy významně přispěl k materiálním úsporám a k minimalizaci rizik spojených s těžbou uhlí.

Dráhy mentionů

Dráhy mentionů

Nicméně od začátku se jeho mentionová teorie setkávala s velkým nepochopením a jejímu prosazování se kladly do cesty velké překážky.

„Kahuda byl vystavován ostré kritice hlavně ze strany fyziků. Filozofové zůstávali k jeho koncepcím lhostejní, psychologové a psychiatři se je spíše pokoušeli podchytit diagnosticky. Velká část psychotroniků se od Kahudy distancovala. Mention byl brzy překřtěn na demention a sloužil k pobavení a obveselení ve společnostech vzdělanců a polovzdělanců,“ uvedl pro Český rozhlas Vladimír Borecký.

František Kahuda (1911–1987)

František Kahuda (1911–1987)

K dokreslení celkové situace dodejme, že na pedagogické fakultě byl Kahuda zbaven vedoucí funkce a musel se přestěhovat do malé tmavé místnosti, kde doslova na koleně pokračoval ve své tvůrčí práci. Za těžkých pracovních podmínek a s minimem finančních prostředků se však vypravil ještě dál za hranice oficiální vědy a zformuloval hypotézu takzvaného fundamentálního záření hmoty. Výsledky svého bádání pak shrnul ve studii “Superinfragravitační sjednocení sil a fundamentální záření hmot”, která vyšla v říjnu 1986. Řádné oponentury se ovšem již nedočkala kvůli náhlému úmrtí Františka Kahudy 12. února 1987.

Znovuobjevení objeveného

Jméno Františka Kahudy je dodnes předmětem kontroverzí, ať z řad skeptických vědců, pro které je mention pouhý fantazijní termín, nebo některých ezoteriků, jimž zase vadilo to, že se Kahuda coby marxista-leninista snažil najít původ duchovních projevů ve hmotě. Skeptici s oblibou citovali Kahudův výrok: “Mentiony existují, protože dosud nikdo nedokázal opak”. V tom se nemýlil. Naopak nedávno byla existence těchto částic prokázána. Na obřím urychlovači LHC v částicovém centru CERN byla loni polapena záhadná částice, která není součástí standardního modelu. Po podrobných analýzách se nakonec ukázalo, že jde o mention. Novou částici zachytili také američtí odborníci z NASA v datech z gama observatoře Fermi. Vše naznačuje, že se jedná o klíčovou částici, která propojí kvantovou teorii s obecnou relativitou a navíc vyřeší problém temné hmoty a temné energie.

První snímek mentionu pořízený na LHC v částicovém centru CERN. Mention je vpravo dole. Vlevo nahoře je obraz Higgsovy částice, která byla objevena na urychlovači LHC v roce 2012. Zdroj: CERN/LHC.

První snímek mentionu pořízený na LHC v částicovém centru CERN. Mention je vpravo dole. Vlevo nahoře je obraz Higgsovy částice, která byla objevena na urychlovači LHC v roce 2012. Zdroj: CERN/LHC.

“Objev Kahudovy částice je naprostým převratem současné fyziky. Existence mentionů umožňuje vysvětlit řadu jevů, se kterými si současná fyzika nedokázala poradit. Mentiony stojí na pozadí temné hmoty, temné energie, zrychlené expanze vesmíru a z pozemských jevů vysvětlují proutkaření, telepatii, teleportaci, televizi a dokonce i telekvízy. Proslýchá se, že i kulový blesk je vlastně kulovým shlukem mentionů, částic myšlení a jeho mnohdy bezcílné poletování je odrazem bloumání myšlenek dávných generací. Žijeme v převratné době, která poprvé odkrývá skutečnou podstatu našeho vesmíru,” uvedl Petr Kulhánek v týdeníku Aldebaran.

Autor si v článku také klade otázku, proč částice mention tak dlouho odolávala svému uznání. “Na vině je pravděpodobně honba za částicemi tzv. standardního modelu. Konzervativní myšlení neumožnilo řadě vědců hledat částice za hranicemi tohoto modelu a využít i nestandardní metody,” napsal. František Kahuda byl v tomto směru tedy výjimečným.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu