Nový geometrický útvar zvaný chestahedron | zdroj: YouTube


Frank Chester objevil nový geometrický útvar, který je prý základem lidského srdce i planety Země

TÉMATA: objevy | posvátná geometrie

user-avatar

Tyrion

27. 03. 2015 | 07:15

Spíše než pumpou na krev je srdce regulátorem víru krve, která proudí našimi tepnami a žilami. Alespoň to tvrdí bývalý americký učitel geometrie a sochař Frank Chester ze San Franciska. K tomuto poznání jej dovedl objev nového geometrického útvaru, jemuž dal jméno chestahedron.

Chestahedron je prvním sedmistěnem svého druhu v historii geometrie. Má sedm stěn tvořených čtyřmi rovnostrannými trojúhelníky a třemi čtyřúhelníky, sedm vrcholů a dvanáct hran. Frank Chester ho objevil v roce 2000 při svých experimentech s různými formami a druhy materiálu. Do té doby svět tento jednoduchý a elegantní geometrický útvar neznal.

Frank Chester zprvu netušil, jaký význam může jeho objev znamenat pro svět. Pokračoval proto následujících deset let ve svém experimentování a došel k dalšímu poznání. Zjistil, že když se chestahedron roztočí kolem své osy, vyprofiluje se na jeho vnějším povrchu tvar podobný zvonu: s kuželem na vrcholu propojeným s hyperbolou dole. Jinými slovy je rotující chestahedron prvním geometricky ztvárněným zvonem v dosavadní historii zvonařství. Při té příležitosti si Chester, inspirovaný učením Rudolfa Steinera, vzpomněl, jak tento rakouský myslitel uváděl, že než lidská duše sestoupí z nebes na Zemi a vtělí se do hmoty, má podobu zvonu obráceného směrem dolů  .

Tvar zvonu vzniklý při rotaci chestahedronu

Při dalších experimentech pak Chester objevil, že je tento útvar geometrickým základem lidského srdce. Když totiž ponořil chestahedron v úhlu 36 stupňů do vířící vody, změnil se tvar víru a vytvořil jakousi boční kapsu. Chester podle toho vyrobil trojrozměrný model, který pak rozřízl v půli. Jeho průřez se podobal průřezu lidského srdce.

Chester tak došel k závěru, že srdeční sval zformovaly jakési formativní síly, které se chovají jako víry mající tvar rotujícího chestahedronu. Jak připomenul, v lidském embryu proudí rytmicky krev cévami ještě před tím, než se vyvine srdce. Takže to není srdce, co zodpovídá za pohyb krve. Srdce spíš funguje jako vyrovnávací brzda.

Chester však šel ještě dál a našel souvislost mezi modelem lidského srdce, který je středem lidské bytosti, a modelem Země, která prý funguje na stejném geometrickém základu jako srdce. Čeho je středem Země, je pak otázkou. V každém případě se ukazuje, že geometrie může být vzrušující věda.  

user-avatar

Tyrion

27. 03. 2015 | 07:15

Zavří­t reklamu