Franciszek Honiok byl v nesprávnou dobu na špatném místě.

Franciszek Honiok byl v nesprávnou dobu na špatném místě. | zdroj: miguelgarciavega.com


Franciszek Honiok, zapomenutá první oběť druhé světové války

TÉMATA: polsko | německo | gliwice | druhá světová válka | 1939

user-avatar

Václav Pokorný

31. 08. 2019 | 12:00

1. září 1939 nacistická vojska vpadla do Polska a tím začala 2. světová válka. Aby Adolf Hitler mohl ospravedlnit své světovládné plány, nechal 31. srpna 1939, den před útokem na Polsko, speciální jednotkou SS zinscenovat útok na německý vysílač v Gliwicích. Při útoku byl zavražděn farmář Franciszek Honiok, který se stal první obětí druhé světové války.

31. srpna 1938 proběhl v Gliwici (německy Gleiwitz), pár kilometrů v hloubi německého území na hranici s Polskem, incident, který o několik hodin později posloužil jako záminka k rozpoutání nejničivějšího konfliktu v dějinách lidstva. Nacisté připravili diverzní operaci, jež měla z Polské republiky udělat agresora

Ve 20 hodin vtrhli do budovy vysílače ozbrojení muži v polských uniformách. “Začali na techniky křičet polsky a střílet do stropu. Zahnali technický personál do sklepa a začali hledat studio, odkud chtěli odvysílat prohlášení o obsazení gliwického vysílače polskými povstalci," sdělil reportéru irozhlas.cz správce expozice v budově gliwické radiostanice Andrzej Jarczewski.

Němci si však provokaci špatně připravili. Nevěděli, že se odsud nevysílá. Gliwický vysílač sloužil jen jako retranslační stanice. “Věděli jen, že v Londýně a v Paříži jsou odposlechy nastavené na hraniční vysílače a Gliwice ležely tehdy jen 3 km od Polska. Chtěli své prohlášení odvysílat právě odsud, aby je Angličané slyšeli. Jenže se přepočítali. V této budově nikdy studio nebylo," vysvětloval Jarczewski.

Na všechno měli jen 15 minut. Za chvíli mohla přijet policie, a to by znamenalo potíže. Nikdo tu nechtěl střílet. Stáli tu přece Němci proti Němcům. Museli jednat rychle. 

Jeden z esesáků byl radiotechnikem a vzpomněl si, že na každém vysílači je připravený takzvaný "bouřkový mikrofon". Tím osádka vysílače posluchačům oznamovala přerušení vysílání a přepojení antény na uzemnění, když se blížila bouřka. Prostřednictvím tohoto mikrofonu zahájil jeden z členů komanda pětiminutový projev v polštině, který měl oznámit povstání polských Slezanů. Do éteru se však dostalo jen prvních 9 výrazů. "Pozor! Tady Gliwice, rozhlasová stanice je v polských rukou." 

Celý improvizovaný „projev“ posluchači neslyšeli, protože během hlášení jeden z německých techniků nepozorovaně přenos přerušil. Aby však provokace byla věrohodnější, přivlekli tehdy spolupracující příslušníci gestapa k vysílači omámeného německého občana polského původu Franciszka Honioka, jehož předchozího dne zatkli ve vesnici Polomia. Zřejmě si ho vybrali kvůli  jeho účasti v řadě místních vzpour proti německé vládě ve Slezsku. Převlékli ho, aby vypadal jako Polák, usmrtili injekcí a poté rozstříleli, aby vypadal jako záškodník, který byl zabit v boji s německou stráží u vysílače. 43letý sedlák Franciszek Honiok se tak stal první obětí 2. světové války.

Druhý den Německo spustilo operaci Fall Weiss (invaze do Polska), čímž iniciovalo vypuknutí druhé světové války, v níž přišlo o život šedesát milionů lidí.

 

 

 

user-avatar

Václav Pokorný

31. 08. 2019 | 12:00

Zavří­t reklamu